“Amb ordre i temps es troba el secret de fer-ho tot i fer-ho bé.”
“L’habilitat és el que ets. La motivació determina el que fas.
L’actitud determina com de bé ho faràs.”
“Amb constància i tenacitat s’obté allò que es desitja;
la paraula impossible no té significat.”
“La clau de l’èxit depèn només d’allò que podem fer
de la millor manera possible.”
CONFIANÇA

Confiança en allò que fem i en allò que podem oferir, sempre buscant l’excel•lència en la nostra feina.

EXPERIÈNCIA

L'experiència no consisteix en el nombre de casos viscuts, sinó en el volum dels resolts amb èxit.

COMPROMÍS

Si d’alguna cosa estem segurs, és del nostre compromís total i esforç, fins aconseguir la solució més adequada.

herrador beltran

ÀREES DE PRÀCTICA

Herrador•Beltran Abogados està formada per especialistes, oferint un servei integral que s’estructura en les següents àrees:

ACTUACIÓ PROFESSIONAL

La nostra vocació pel dret d’empresa ens ha format per actuar amb responsabilitat, honestedat i eficiència, en benefici dels nostres clients. La formació dels nostres professionals és el principi d’una cadena de valors que passa per estudiar cada cas encarregat amb el major rigor tècnic possible i cercar les diferents alternatives en pro dels nostres clients. Recomanem un assessorament preventiu que eviti conseqüències imprevisibles. L’atenció personalitzada i immediata, sense canvis continus en els professionals assignats al client ens caracteritza com advocats de confiança.

ORIENTACIÓ I MANERA DE PROCEDIR

Els continus canvis normatius, en nombre i complexitat, ens obliguen al seu estudi detallat per orientar els nostres clients afectats perquè puguin prendre les mesures adequades. Analitzem els problemes plantejats pels nostres clients amb el màxim rigor tècnic per cercar solucions sòlides i acceptables, d’acord amb el nostre ordenament jurídic. Preparem una proposta de serveis i honoraris raonable que el client ha d’acceptar abans d’iniciar la nostra tasca professional.

EL NOSTRE EQUIP