LA NOSTRA FIRMA

· Confiança · Experiència  · Compromís

· Filosofia

VALORS, MISSIÓ I VISIÓ

Aquest Despatx està basat en els valors dels seus socis i col·laboradors, l’honestedat, la confiança mútua, l’esperit de superació, la vocació de servei i la prudència.

La nostra missió és satisfer els nostres clients amb els millors consells, jurídics i estratègics, a través del coneixement profund del dret, i sempre amb una atenció personalitzada.

Forjar la confiança dels nostres clients, generació rere generació, vetllant pels seus drets i interessos ens permetrà aconseguir la nostra visió.

ACTUACIÓ PROFESSIONAL

La nostra vocació pel dret d’empresa ens ha format per actuar amb responsabilitat, honestedat i eficiència, en benefici dels nostres clients. La formació dels nostres professionals és el principi d’una cadena de valors que passa per estudiar cada cas encarregat amb el major rigor tècnic possible i cercar les diferents alternatives en pro dels nostres clients. Recomanem un assessorament preventiu que eviti conseqüències imprevisibles. L’atenció personalitzada i immediata, sense canvis continus en els professionals assignats al client ens caracteritza com advocats de confiança.

ORIENTACIÓ I MANERA DE PROCEDIR

Els continus canvis normatius, en nombre i complexitat, ens obliguen al seu estudi detallat per orientar els nostres clients afectats perquè puguin prendre les mesures adequades. Analitzem els problemes plantejats pels nostres clients amb el màxim rigor tècnic per cercar solucions sòlides i acceptables, d’acord amb el nostre ordenament jurídic. Preparem una proposta de serveis i honoraris raonable que el client ha d’acceptar abans d’iniciar la nostra tasca professional.

· Nosaltres

EL NOSTRE EQUIP

Foto de Jose Herrador

JOSÉ HERRADOR JIMÉNEZ

Advocai i Economista

Llegir més

Foto de Juan Beltrán Rahola

JUAN BELTRÁN RAHOLA

Advocat

Llegir més

Foto de Montse Capdevila Serrat

MONTSE CAPDEVILA SERRAT

Advocada

Llegir més

Foto de Alicia Molinero

ALICIA MOLINERO VALIENTE

Advocada

Llegir més

Foto de Yolanda Gudiño

YOLANDA GUDIÑO MALLORGA

Advocada

Llegir més

Foto de Josep Oriol Puig i Passolas

JOSEP ORIOL PUIG I PASSOLAS

Diplomat en Ciències Empresarials i Relacions Laborals

Llegir més

Foto de Alicia Cabré Herrador

ALICIA CABRÉ HERRADOR

Diplomada en Tributs

Llegir més

Foto de Anna Herrador Fernández

ANNA HERRADOR FERNÁNDEZ

Advocada i Economista

Llegir més

Foto de Cristina Petit Cendoya

CRISTINA PETIT CENDOYA

Advocada i Economista

Llegir més

Foto de Jordi Raurell

JORDI RAURELL GAN

Tècnic Comptable i Gestor Tributari

Llegir més

Foto de Carlos Ferreres

CARLOS FERRERES TIBAU

Graduat en Relacions Laborals

Llegir més

Foto de Rosa Anguis

ROSA ANGUÍS GARCÍA

Diplomada en Relacions Laborals

Llegir més

· Ubicació

OFICINES

HERRADOR·BELTRAN ABOGADOS amb oficines a Barcelona i a Granollers, tot i que les noves tecnologies ens permeten assessorar els nostres clients de diferents llocs geogràfics.

Botó més info